Om Selek

Selek är ett företag som säljer tillbehör till multimedia och hemelektronik.

Vi prioriterar hög kvalitet och god service.

LEVERANTÖRSKEDJAN
Selek har nära och långsiktiga relationer med vissa huvudleverantörer och vi tror att detta gör att vi kan leverera rätt produkter till konkurrenskraftiga priser.

ANSVAR
Selek är ett handelsföretag och det är därför naturligt att vi bidrar till öppenhet och ansvar i värdekedjan. Med ansvar menar för vi människor och miljö här i Danmark och för de anställda hos våra leverantörer i våra produktionsländer. Vi arbetar hårt och målinriktat för att säkerställa att våra leverantörer följer vårt etiska regelverk, en så kallad Code of Conduct. Vår Code of Conduct innehåller regler för att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor för de anställda.

CODE OF CONDUCT
Vi är medlem av den europeiska organisationen Business Social Compliance Initiative, kallad Amfori BSCI. Amfori BSCI är känd i hela Europa. Vi har gjort Amfori BSCI’s Code of Conduct till vår och har inarbetat den i avtalsgrund med våra leverantörer. Men den skall också efterlevas i praktiken, och därför är vi med i BSCI tillsammans med 750 andra stora och små företag, som alla arbetar tillsammans för att se till att mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor respekteras i våra fabriker.

KONTROLL
Amfori BSCI kräver oberoende kontroll av våra leverantörers fabriker. Detta tar oss från vackra ord till konkreta åtgärder, och vi kan kontinuerligt övervaka varje leverantörs framsteg. Det är vad vi kallar ansvar. Klicka här om du vill läsa mer om Amfori BSCI (https://www.amfori.org/content/about-amfori)