Om Selek

Selek är leverantör av tillbehör för Multimedia och hemelektronik
Genom erfarenhet, brett produktsortiment och effektiv logistik levererar vi servicelösningar till våra kunder vilka skapar ett långvarigt och optimalt samarbete. 

Leverantörer
Vi arbetar i ett nära och långvarigt samarbete med några av våra huvudleverantörer. Vi tror att vi därmed levererar ”rätt produkt till rätt pris”.

Ansvar
I vår handelsverksamhet är det naturligt att medverka till öppenhet och att ta ansvar.
Vi arbetar målinriktat med att säkerhetsställa att leverantörerna följer våra etiska regler enligt Code of Conduct.

Code of Conduct
Vi är medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, välkänd europeisk organisation med ca 750 medlemsföretag.
BSCI säkerhetsställer, genom sin Code of Conduct, att mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsförhållande följs hos/av tillverkarna.

Kontroll
BSCI har ständig kontroll hos tillverkarna och kan därigenom löpande följa utvecklingen hos respektive tillverkare av de produkter vi säljer.
För mer information: http://bsci-eu.org

undefined